Publicador de continguts

Disciplina.03 - Expedient de restauració de la legalitat urbanística

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: qualsevol persona pot fer la denúncia.

Documentació a aportar

Escrit del ciutadà en què denuncia els fets o denúncia de la Policia

On sol·licitar-lo?

  • qualsevol OAC (Registre)
  • També es pot presentar a les dependències de la Policia Local i al Servei contra Incendis i Salvament (SCIS).

Normativa

  • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears

Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis
Servei de Disciplina d'Obres
Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta); extensió 8529
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14 h

Forma d'iniciació

D'ofici

Òrgan resolutori

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis
Servei de Disciplina d'Obres
Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta); extensió 8529
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14 h

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

Es pot interposar recurs administratiu

Data darrera modificació: 6 de març de 2024