Publicador de continguts

Cultura.02 - Expedient d'incorporació a l'Arxiu Municipal de fons documental per dipòsit o donació

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...

Documentació a aportar

  • sol·licitud
  • inventari dels documents que integren l'arxiu que es pretén dipositar o donar

On sol·licitar-lo?

Normativa

  • Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim Jurídic i del procediment administratiu comú
  • Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol (per a donacions en canvi d'exempció d'imposts, especialment el títol VII: Mesures de foment)
  • Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears
  • legislació aplicable segons la matèria a estudiar

Qui tramita la sol·licitud?

Negociat de Cultura

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Negociat de Cultura

Observacions

Per a acceptar el dipòsit o la donació sense contraprestació es requereix l'aprovació del Ple.

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 2 d’abril de 2024