Publicador de continguts

Joventut.02 - Sol·licitud de subvencions per a programes, projectes i activitats en matèria de joventut i per Federacions i Agrupaments d'Entitats Juvenils

Descripció

Subvencions per a donar suport als programes, als projectes i a les activitats que presentin entitats i associacions legalment constituïdes o agrupacions de persones que adrecin els seus objectius als joves, que es considerin d'utilitat pública o social i d'interès general i que siguin beneficioses per als ciutadans de Palma, dins l'àmbit de les competències de l'Àrea de Igualtat, Joventut i Drets Cívics.

Subvencions per a donar suport a les federacions i agrupaments d'entitats juvenils sense ànim de lucre que actuïn dins l'àmbit juvenil a la ciutat de Palma, per a dur a terme projectes i activitats d'interès general dins la línia de la dinamització, la prevenció i la informació, en un marc ampli d'educació integral de la persona i donant resposta a les necessitats socioculturals dels joves d'entre 14 i 30 anys de Palma, en el termini comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre i en l'àmbit de les competències de l'Àrea d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics.

El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals, comptats des de l'endemà que aquestes Bases es publiquin al BOIB.

Documentació a aportar

  • Sol·licitud
  • Documentació segons les bases

On sol·licitar-lo?

Normativa

  • Bases publicades al BOIB

Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Joventut
C. de l'Almudaina, 7 A (3a planta). 07001 Palma

Tel. 971 44 94 26

A/e: joventut@palma.cat 

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Secció de Joventut
C. de l'Almudaina, 7 A (3a planta). 07001 Palma

Tel. 971 44 94 26

A/e: joventut@palma.cat 

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024