Publicador de continguts

Cultura.07 - Sol·licitud de filmació o reportatges al castell de Bellver

Qui ho pot sol·licitar?

Persona jurídica

Documentació a aportar

  • Sol·licitud

On sol·licitar-lo?

Preu i forma de pagament

  • No paguen taxa en el moment de la sol·licitud, només es registra i s'envia a Cultura.
  • Hem de fer l'autoliquidació (sense que ho hagi de demanar per escrit) quan ens presentin el Decret de concessió de Cultura.

Qui tramita la sol·licitud?

Negociat de Cultura
C. de l'Almudaina, 7 A (4a planta), 07001 Palma

Tel. 971 72 30 83

Per a consulta de les condicions d'ús per a la realització de filmacions i reportatges fotogràfics al castell de Bellver, enviar correu a: castelldebellver@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Negociat de Cultura
C. de l'Almudaina, 7 A (4a planta), 07001 Palma

Tel. 971 72 30 83

Per a consulta de les condicions d'ús per a la realització de filmacions i reportatges fotogràfics al castell de Bellver, enviar correu a: castelldebellver@palma.cat

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Més informació

 Web del Castell de Bellver

Data darrera modificació: 31 de març de 2024