Publicador de continguts

Cultura.04 - Sol·licitud visites guiades concertades per a grups al Castell de Bellver

Descripció

Petició escrita per visitar el castell de Bellver acompanyats per un informador intèrpret del Castell. Idiomes: Català, Castellà, Anglès

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol grup de ciutadans sense ànim de lucre

Documentació a aportar

  • Full de sol·licitud

On sol·licitar-lo?

Presencial, Fax: 971454373 o per email: castelldebellver@palma.cat

Termini de tramitació

3

Preu i forma de pagament

S'apliquen les taxes d'entrada al castell. Veure: https://castelldebellver.palma.cat/

Qui tramita la sol·licitud?

Regidoria de Cultura. Castell de Bellver.

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Grups entre 5 i 20 persones

Òrgan resolutori

Regidoria de Cultura. Castell de Bellver.

Observacions

Màxim dies per respondre: 3 dies hàbils. Es respondrà segons disponibilitat del servei.

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

Sense classificar

Més informació

Data darrera modificació: 29 de maig de 2023