Publicador de continguts

Mercats.03 - Canvi o ampliació de la línia de venda a mercats o fires

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

  • Sol·licitud general

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Normativa

  • Reglament de serveis de mercats de l'Ajuntament de 2003
  • Normes i barems de mercats de 1999

Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Mercats

Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser titular de l'autorització per a la venda.

Òrgan resolutori

Servei de Mercats

Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

És possible canviar o ampliar la línia de venda a qualsevol mercat temporal de Palma? No, ja què en alguns mercats temporals les parades estan adscrites a una determinada linia de venda, com per exemple els mercats de Pere Garau, Can Pastilla, Son Ferriol, el Coll d'en Rabassa, la Vileta, Santa Catalina, etc.


Quant als mercats artesanals, la línia de venda va relacionada amb la Carta d'artesà o Mestre artesà de la persona participant.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024