Publicador de continguts

Mobilitat.002 - Autorització de col·locació de publicitat al taxi adscrit a la llicència

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

  • sol·licitud correctament emplenada
  • descripció gràfica de la publicitat que es pretén exhibir al vehicle

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Normativa

  • Reglament municipal dels transports públics de viatgers i de les activitats auxiliars i complementàries (taxis)

Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Transports
Av. Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local.
Tel. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transports@palma.es

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser titular de llicència de taxi

Òrgan resolutori

Secció de Transports
Av. Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local.
Tel. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transports@palma.es

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024