Catàleg de tràmits - Cercador

Catàleg de tràmits - Cercador

Cercador de Tràmits

No s'han trobat resultats
Nom          
Registre General
Activitats.00 - Informació tramitació telemàtica títol habilitant d'activitat
Activitats.00- Cens d'Activitats
Activitats.01 - Tramitació d'inici i exercici d'activitats permanents innòcues i les seves modificacions
Activitats.02 - Tramitació d'inici i exercici d'activitats permanents majors o menors i les seves modificacions
Activitats.05 - Revisions tècniques d'activitats permanents
Activitats.08 - Declaració responsable d'instal·lació, inici i exercici d'activitat itinerant
Activitats.10 - Placa distintiva de determinats establiments públics (segons OREHO)
Activitats.11 - Renovació de llicència d'establiment de classe B amb música
Activitats.12 - Canvi de titularitat d'una activitat ja legalitzada / Legalització per canvi de titular d'una activitat sense títol habilitant
Activitats.13 - Sol·licitud de còpies i certificats d'expedients d'activitats
Activitats.14 - Denúncia en matèria de llicències d'activitats
Activitats.15 - Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent (major o menor)
Activitats.16 - Assumpció de responsabilitat i/o pagament voluntari
Activitats.17 – Comunicació cessament d’activitat
Arxiu.01 - Consultes i/o obtenció de còpies d'expedients custodiats a l'Arxiu de la Gerència d'Urbanisme
Autoliquidacions taxa serveis urbanístics (només autoliquidacions per sol·licitud de llicències d'obres. Les autoliquidacions per comunicacions prèvies les emet l'OAC)
Batlia.01 - Sol·licitud d'ocupació als espais públics per motius diversos
Benestar social.01 - Demanda de suport per necessitat social
Benestar social.02 - Sol·licitud del servei de menjar a domicili
Benestar social.03 - Sol·licitud del servei d'ajuda a domicili municipal
Bombers.01 - Petició d'informe sobre actuació del Servei contra Incendis i Salvament (SCIS)
Cultura.01 - Sol·licitud del carnet de soci de la xarxa de biblioteques municipals de l'Ajuntament de Palma
Cultura.02 - Expedient d'incorporació a l'Arxiu Municipal de fons documental per dipòsit o donació
Cultura.03 - Subvencions en matèria de cultura
Cultura.04 - Sol·licitud visites guiades concertades per a grups al Castell de Bellver
Cultura.05 - Sol·licitud de cessió d'ús d'espai públic per a realització d'exposicions al Casal Solleric i a Ses Voltes
Cultura.06 - Sol·licitud d'actuació de la banda de música
Cultura.07 - Sol·licitud de filmació o reportatges al castell de Bellver
Cultura.08 - Sol·licitud per a la cessió d'ús privatiu dels espais del Castell de Bellver
Cultura.09 - Premis Ciutat de Palma
Cultura.10 - Sol·licitud per a l'ús dels Teatres Municipals
Cultura.11 - Sol·licitud d'actuació de bandes de música aficionades
Cultura.12 - Sol·licitud per a l'ús extern de les biblioteques municipals de Palma
Disciplina.00 - Preguntes freqüents
Disciplina.01 - Certificació d'inexistència d'expedient d'infracció urbanística
Disciplina.02 - Expedient d'ordre d'execució de protecció de l'edificació
Disciplina.03 - Expedient de restauració de la legalitat urbanística
Disciplina.04 - Expedient de ruïnes
Disciplina.05 - Retirada voluntària d'obres il·legals
Disciplina.06 - Expedient d'imposició de multes coercitives
Educació.01 - Autorització d'ús d'espais a centres educatius públics
Educació.02 - Expedient de responsabilitat patrimonial en relació amb centre educatiu
Educació.03 - Activitats educatives
Esports.01 - Renovació d'abonaments, pagaments de cursets i tiquets d'entrada
Esports.02 - Exempció del preu públic
Esports.03 - Sol·licitud d'espais esportius
Esports.04 - Sol·licitud general
Gestió.01 - Alliberament d'expropiació
Gestió.02 - Expropiació per ministeri de la llei