Publicador de continguts

Esports.03 - Sol·licitud d'espais esportius

Descripció

Sol·licitud d'espai esportiu puntual i/o continuat.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica

Documentació a aportar

La sol·licitud d'espais esportius per a reserves de temporada per part d'entitats i clubs esportius s'ha de presentar amb la documentació requerida al formulari, que es troba al web de l'IME.

On sol·licitar-lo?

Preu i forma de pagament

A oficines, domiciliació bancària o ingrés bancari, segons tipus de reserva

Normativa

Ordenança reguladora del preu públic de l'IME

Qui tramita la sol·licitud?

Institut Municipal de l'Esport. Camí de la Vileta, 40. Tel 971.281.870

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Institut Municipal de l'Esport. Camí de la Vileta, 40. Tel 971.281.870

Observacions

Presencial.

Efectes de silenci

No n'aplica

Data darrera modificació: 27 de maig de 2024