Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2024-033-S SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT DE DEFENSA I AUTOPROTECCIÓ PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (14 LOTS) Licitacions en curs
2024-032-A SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU DEL POBLAT DE SON RIERA Licitacions en curs
2024-031-A SERVEI PATIS OBERTS Licitacions en curs
2024-030-A CONTRACTE MIXT DE SERVEI I SUBMINISTRAMENT PER A L’APROVISIONAMENT TEMPORAL D’INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES I LA SEVA LEGALITZACIÓ AMB MOTIU DE LES DIFERENTS ACTIVITATS FESTIVES ORGANITZADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DURANT EL SEGON SEMESTRE DE 2024 Licitacions en curs
2024-029-A CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA MILLORA DE LA PLAÇA MAJOR, PLANTES INFERIORS I EL SEU ENTORN Licitacions en curs
2024-028-A SERVEI DE TRANSPORT I DEL SERVEI DE COL•LOCACIÓ I RETIRADA D'INSTRUMENTS, D’ELEMENTS TÈCNICS, ESTRIS I ALTRES MATERIALS NECESSARIS DE LES UNITATS DE PRODUCCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS QUE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PALMA REALITZA FORA DE LA SEVA SEU HABITUAL Licitacions en curs
2024-027-S ARRENDAMENT DE 7 CAMIONS DESTINATS AL DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2024-026-O OBRES D’INSTAL•LACIÓ DE SENYALITZACIÓ AL BOSC DE BELLVER Licitacions en curs
2024-025-A ASSISTÈNCIA TÉCNICA PER A LA REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE REGENERACIÓ DE LA PLATJA DE PALMA Licitacions en curs
2024-024-C CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’EXPLOTACIÓ PRIVATIVA DE CINC QUIOSCS DE PROPIETAT MUNICIPAL DESTINATS A LA VENDA DE PREMSA I ALTRES Licitacions en curs
2024-023-S SUBMINISTRAMENT D’UN ESCÀNER LÀSER 3D I DELS PROGRAMES INFORMÀTICS I EQUIP INFORMÀTIC PER AL TRACTAMENT DE NÚVOLS DE PUNTS DE TRES DIMENSIONS, AIXÍ COM EL SEU MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ, PER AL DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA. Licitacions en curs
2024-022-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A ESDEVENIMENTS INSTITUCIONALS I FESTES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (5 LOTS) Licitacions en curs
2024-021-S SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I MANTENIMENT D’EQUIPS DE REPROGRAFIA PER L’AJUNTAMENT DE PALMA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS (IME I PALMA ACTIVA) Licitacions en curs
2024-020-S SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES PER AL PARC MÒBIL MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
2024-019-S SUBMINISTRAMENT D’AIGUA MINERAL SENSE GAS I DE MATERIAL PROMOCIONAL PER A DONAR VISIBILITAT A L’ACCESSIBILITAT DURANT ELS ESDEVENIMENTS ORGANITZATS PEL SERVEI D’ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
2024-018-A SERVEIS FINANCERS DE PAGAMENT DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS MUNICIPALS MITJANÇANT DISPOSITIUS TPV FÍSICS I TELEMÀTICS O VIRTUALS Licitacions en curs
2024-017-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ DELS ESPAIS JOVES (SDEJ) Licitacions en curs
2024-016-A SERVEI DE NETEJA DEL PARC MÒBIL DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
2024-015-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LLIT PELS CAVALLS DE LA SECCIÓ DE LA POLICIA MUNTADA Licitacions en curs
2024-014-O REFORMA DE LA FONT DEL PARC DE SA RIERA Licitacions en curs