Publicador de continguts

Taxa per serveis relatius al tractament dels residus sòlids urbans

Període de pagament del rebuts per a 2024: del 18 de març al 31 de  maig, Ambdós inclosos.


Sol·licituds de fraccionament dels rebuts*: de l'1 de gener fins al 31 de desembre.


Sol·licituds de reducció de quota*: de l'1 de gener fins al 31 de desembre.


*Aquestes sol·licituds, si compleixen els requisits de l'ordenança fiscal, tindran efectes a l'exercici següent


La informació sobre l'obtenció del rebut i les formes de pagament se poden consultar en el web de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Data darrera modificació: 5 de gener de 2024