Què és la Seu Electrònica

Què és la Seu Electrònica

Titular de la Seu Electrònica


La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans, a través de les xarxes de telecomunicacions, la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a l'Ajuntament de Palma en l'exercici de les seves competències. A través de la Seu, els ciutadans poden accedir a la informació, els serveis i tràmits electrònics de l'Administració de l'Ajuntament de Palma.

La titularitat de la Seu Electrònica correspon a l'Ajuntament de Palma, a través del seu representant legal, batle/batlessa, que assumeix, a través dels serveis designats a l'efecte, la responsabilitat de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través d'aquella.

Normativa reguladora

.

Data darrera modificació: 24 d’abril de 2023