Catàleg de tràmits - Cercador

Catàleg de tràmits - Cercador

Cercador de Tràmits

No s'han trobat resultats
Nom          
Infraestructures.02 -Petició de reparació d'element públic i prestació de serveis municipals
Infraestructures.04 - Atenció i resolució de les deficiències detectades en la conservació de la via pública
Infraestructures.05 - Llicència d'obres a vies públiques per a canalització de serveis, soterrament, cales, rebaixada de voravia. ** IMPORTANT - Nova Documentació **
Infraestructures.06 - Llicència d'ocupació de la via pública per raó d'obres
IVTM.00 - INFORMACIÓ sobre la eliminació de la bonificació per a vehicles de més de 25 anys
IVTM.01 - Altes a l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
IVTM.02 - Bonificació per a vehicles elèctrics de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
IVTM.03 - Bonificació per a vehicles híbrids de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
IVTM.04 - Bonificació per a vehicles a gas i derivats de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
IVTM.05 - Exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària amb cartilla d'inspecció agrícola
IVTM.06 - Exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per als vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat
IVTM.07 - Sol·licitud de devolució per baixa definitiva o temporal per sostracció del vehicle
Joventut.01 - Suport a associacions i participació
Joventut.02 - Sol·licitud de subvencions per a programes, projectes i activitats en matèria de joventut i per Federacions i Agrupaments d'Entitats Juvenils
Medi Ambient i Benestar Animal.01 - Sol·licitud de llicència per a la tinença de cans potencialment perillosos
Medi Ambient i Benestar Animal.02 - Sol·licitud d'inscripció al Registre Municipal d'animals potencialment perillosos
Medi Ambient i Benestar Animal.03 - Sol·licitud denúncia molesties animals de companyia
Medi Ambient i Benestar Animal.04 - Sol·licitud denúncia solars
Medi Ambient i Benestar Animal.05 - Sol·licitud denúncia control de platges
Mercats.01 - Canvi de metres ocupats a mercats o fires