Publicador de continguts

Tauler electrònic d'edictes i anuncis fins a dia 10 d'abril de 2024

Us trobau a l'espai del web municipal on podeu consultar en línia el tauler d'edictes i anuncis on es fa l'exposició d'informació pública com a mitjà oficial de publicació d'edictes, anuncis, acords, resolucions, comunicacions i qualsevol altra informació d'interès general

Heu de clicar damunt l'enllaç per a veure l'anunci oficial en format PDF. La data que surt associada a l'enllaç és la de finalització d'exposició, que no té efectes per a còmputs de terminis per a recursos i/o al·legacions.

Aquests documents (avisos, edictes, anuncis, comunicats, etc.) poden fer referència tant a assumptes interns como a temes externs al consistori.

Accés al tràmit per a la publicació al tauler electrònic d'edictes i anuncis

 

Notificacions de l'Ajuntament de Palma i organismes municipals

Veure més

Anuncis de l'Ajuntament de Palma i organismes municipals

Veure més

Sessions, actes i convocatòries

Veure més

Anuncis d'altres administracions i organismes

Veure més

Altres taulers electrònics d'interès

Veure més

Data darrera modificació: 18 d’abril de 2024