Anuncis d'altres administracions i organismes

Anuncis d'altres administracions i organismes

Cercador d'Anuncis altres administracions i organismes

No s'han trobat dades
Títol Organització remitent Data fi de publicació Document
TGSS. Direcció Provincial a les Illes Balears. Resolució de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social de les Illes Balears per la qual s'anuncia subhasta pública de béns immobles.

Tresoreria General de la Seguretat Social_Edicte_Anunci Subhasta Pública
Administració Estatal 22/02/2024 TGSS. Direcció Provincial a les Illes Balears. Resolució de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social de les Illes
Balears per la qual s'anuncia subhasta pública de béns immobles. pdf
Notaría Mazaira Pereira. Anunci de la tramitació de l'edicte notarial d'aprovació de partició de l'herència de la causant M. G. M. amb DNI 41271799R.

Notaría Mazaira Pereira_Edicte_Herència MGM
Notaries i Registres de la Propietat 20/12/2023 Notaría Mazaira Pereira. Anunci de la tramitació de l'edicte notarial d'aprovació de partició de l'herència de la causant M. G. M. amb DNI 41271799R. pdf
Notaría Mazaira Pereira. Edicte notarial de manifestació, aceptació i adjudicació de l'herència del causant F. C. L. amb DNI 41365265H.

Notaría Mazaira Pereira_Edicte_Herència FCL
Notaries i Registres de la Propietat 18/12/2023 Notaría Mazaira Pereira. Edicte notarial de manifestació, aceptació i adjudicació de l'herència del causant F. C. L. amb DNI 41365265H. pdf
Notaría Mazaira Pereira. Tramitació de l'herència, a benefici d'inventari, de la causant María Luisa Perún Casabona.

Notaría Mazaira Pereira_Edicte_Herència Perún Casabona.pdf
Notaries i Registres de la Propietat 18/12/2023 Notaría Mazaira Pereira. Tramitació de l'herència, a benefici d'inventari, de la causant María Luisa Perún Casabona. pdf
Notaría Carbonell Crespí. Anunci de la tramitació de l'expedient per inscriure al Registre de la Propietat la rectificació de la superfície de l'immoble amb referència cadastral 07040A023003840000RW.

Notaría Carbonell Crespí_Edicte_rectificació 07040A023003840000RW
Notaries i Registres de la Propietat 15/12/2023 Notaría Carbonell Crespí. Anunci de la tramitació de l'expedient per inscriure al Registre de la Propietat la rectificació de la superfície de l'immoble amb referència cadastral 07040A023003840000RW. pdf
Notaría Urbano Rodríguez. Anunci de la tramitació de l'expedient de represa de tracte successiu, a instància de Marc Dols Mut, de la finca inscrita al Registre de la Propietat de Palma núm. 6, amb el número de finca registral 36885.

Notaría Urbano Rodríguez_Edicte_Represa successiu Dols Mut.pdf
Notaries i Registres de la Propietat 15/12/2023 Notaría Urbano Rodríguez. Anunci de la tramitació de l'expedient de represa de tracte successiu, a instància de Marc Dols Mut, de la finca inscrita al Registre de la Propietat de Palma núm. 6, amb el número de finca registral 36885. pdf
ATIB. Anunci de subhasta pública de béns immobles. Exp. 10/057222, Ref. alienació 622, deutor amb NIF 41355736B.

ATIB_Edicte_Exp_10-057222 català.pdf
Administració Autonòmica 05/12/2023 ATIB. Anunci de subhasta pública de béns immobles. Exp. 10/057222, Ref. alienació 622, deutor amb NIF 41355736B. pdf
ATIB. Anunci de subhasta pública de béns immobles, Exp. 12/016938, Ref. alienació 617, deutor amb NIF 43096119F.

ATIB_Edicte_Exp_12-016938 català.pdf
Administració Autonòmica 05/12/2023 ATIB. Anunci de subhasta pública de béns immobles, Exp. 12/016938, Ref. alienació 617, deutor amb NIF 43096119F. pdf