Publicador de continguts

Queixes i Suggeriments

AVÍS IMPORTANT: Temporalment aquest formulari pot donar problemes d'enviament. Si al finalitzar no apareix l'avís que diu "El vostre missatge s'ha enviat"  i voleu assegurar la recepció del vostre escrit, podeu enviar-lo al correu electrònic dms@palma.cat.

Quin tipus de comunicació voleu presentar?

Us advertim que en cas de no aportar dades personals, és possible que no es pugui iniciar la corresponent tramitació administrativa.

QUEIXA, SUGGERIMENT, PETICIÓ, FELICITACIÓ, OBSERVACIÓ, ALTRES

Descripció dels tipus

Queixes: es tracta de manifestacions expresses de disconformitat amb algun servei i/o actuació municipal.

Suggeriments: es tracta d'opinions sobre possibles millores en les actuacions municipals.

Felicitacions: són manifestacions expresses de la satisfacció per alguna actuació municipal.

Peticions: es tracta bàsicament de peticions d'actuació del policia de barri, però tambén'engloben de qualsevol tipus (d'objectes, d'informació, d'actuació, d'entrevista amb algun càrrec polític, etc.).

Observacions: simplement es manifesta una opinió personal.

ALTRES (al.legacions multes, reclamación responsabilitat patrimonial, devolució taxes).

Data darrera modificació: 27 d’octubre de 2023