Publicador de continguts

Govern interior.03 - Llicència d'ocupació de via pública per activitats a les festes de Sant Sebastià

Qui ho pot sol·licitar?

Segons el tipus d'activitat a sol·licitar:

1. Foguerons: associacions, entitats, cafeteries, bars...(no es concedeixen a particulars)
2. Parada de productes alimentaris i refrescs: establiments de restauració, ONG, partits polítics i associacions no lucratives legalment constituïdes.
3. Parada de llepolies i fruita seca: professionals del ram (firants).

Documentació a aportar

  • Sol·licitud específica per a activitats de les festes de San Sebastià (degudament emplenada).

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Preu i forma de pagament

Llevat de les activitats no lucratives (foguerons, ONG, partits polítics...)

Normativa

  • Ordenança municipal d'ocupació de via pública 

Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Govern Interior.
Pl. de Santa Eulàlia, 9 (3a planta)

07001 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Secció de Govern Interior.
Pl. de Santa Eulàlia, 9 (3a planta)

07001 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Observacions

L'Ajuntament de Palma no autoritza el tancament de carrers ni proporciona materials ni infraestructures per als foguerons, llevat decasos d'interès general.

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Quin tipus d'activitats es pot fer a la via pública durant les festes de San Sebastià (tenint la llicència corresponent)?1. Foguerons: només s'autoritzen per al dia 19 de gener (vigília de San Sebastià) o per a les dates previstes al programa de festes municipals.
2. Parada de productes alimentaris i refrescs: només s'autoritzen a establiments de restauració (davant la seva façana o, si no és possible, molt a prop), a ONG, partits polítics i associacions no lucratives legalment constituïdes.
3. Parada de llepolies i fruias seca: només s'autoritzen professionals del ram (firants).

On es pot recollir la llicència? A la Secció de Govern Interior (pl.de Santa Eulàlia, 9, 3a planta), el dia que s'indiqui.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024