Publicador de continguts

Educació.01 - Autorització d'ús d'espais a centres educatius públics

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent

Documentació a aportar

  • sol·licitud
  • projecte de colònies d'estiu, si s'escau

On sol·licitar-lo?

Normativa

  • Ordre del Ministeri d'Educació i Cultura, de 1985
  • Circular de la Conselleria d'Educació i Cultura (interpretació de la norma anterior)

Qui tramita la sol·licitud?

Negociat d'Educació

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Qualsevol persona

Òrgan resolutori

Negociat d'Educació

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024