Queixes i suggeriments

Queixes i suggeriments

DMS - Demandes municipals de serveis: Queixes, suggeriments, peticions i altres

Les queixes, suggeriments i altres comunicacions que qualsevol persona enviï a través d'aquest formulari no tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni la seva presentació interromprà els terminis establerts en la normativa vigent. Aquestes demandes municipals de serveis no condicionen, de cap manera, l'exercici de les restants accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment administratiu, puguin exercir aquells que es considerin interessats en el procediment.
Gràcies per ajudar-nos a millorar.

Normativa de referència: basat en el RD 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat a l'Administració general de l'Estat.

Podeu conèixer el funcionament de la tramitació de les DMS i consultar els compromisos del servei AQUÍ

Podeu presentar DMS si teniu més de 16 anys.

Com a usuari o usuària d'aquest servei, teniu dret a ser tractat amb respecte i deferència i l'obligació de presentar la queixa o el suggeriment en un llenguatge entenedor i respectuós.

 

VOLEU SABER L'ESTAT D'UNA COMUNICACIÓ JA PRESENTADA?

Per a DMS (Demandes municipals de serveis) ja registrades

Consultau aquí

 

VOLEU REITERAR UNA COMUNICACIÓ ANTERIOR?

Per a DMS (Demandes municipals de serveis) ja registrades

Reiterau aquí

 

VOLEU PRESENTAR UNA NOVA COMUNICACIÓ A L'AJUNTAMENT?

Clicau aquí

Data darrera modificació: 15 de març de 2024