Identificació electrònica

Identificació electrònica

Identificació electrònica

Serveix per a identificar-se a mitjans en línia. "És com mostrar el DNI."

Què és?

La identificació electrònica és una acció voluntària del ciutadà que necessita confirmar la seva identitat per a dur a terme determinades accions. Per a poder identificar-se electrònicament ha de disposar d'un certificat digital.

Què permet?

La identificació electrònica permet accedir de forma segura a informació personal i a continguts restringits.

Com es pot obtenir?

Per a poder identificar-se electrònicament s'ha de disposar d'un certificat digital que s'ha de sol·licitar a una autoritat de certificació reconeguda, la qual després de verificar les dades personals proporcionades pel sol·licitant emet el certificat.

La identificació electrònica a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma permet als ciutadans identificar-se electrònicament quan les accions que volen dur a terme ho requereixen o ho permeten.

Cas d'ús

Dins la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma el certificat digital serveix per a fer els tràmits que requereixen autenticació.

El certificat digital també serveix per a accedir a la informació de la vostra carpeta ciutadana. Per exemple, des de la Seu Electrònica podreu consultar les vostres dades personals, els avisos, els tràmits iniciats i finalitzats, i rebre notificacions.

Data darrera modificació: 3 d’abril de 2023