Queixes i Suggeriments

Introdueixi aquí les seves dades personals

Autoritzo que les meves dades personals s'incorporin a la base de dades de l'Ajuntament de Palma per rebre consulta o informació d'interès. *
Declar que som major de 16 anys
Nom i cognoms
Document identificatiu
Gènere
Via de comunicació preferent:
Correu electrònic
Altres formes de comunicació:
Adreça postal
Telèfon
Població
Codi postal *
Lloc de fet
Exposi aquí la seva queixa o suggeriment *
Vol adjuntar arxius?

Mida límit per arxiu 3MB

Pot comprimir els arxius abans d'adjuntar, per exemple amb 7zip o WinZip

Text per identificar Refresca CAPTCHA

Els camps marcats amb * són obligatoris.

Advertència de la Llei de Protecció de Dades de caràcter personal

Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari seran tractades de forma confidencial i seran registrats, si s'escau, en el fitxer automatitzat DMS, titularitat de l'Ajuntament de Palma, amb la finalitat de gestionar les queixes i suggeriments presentats.

No obstant això, vostè pot exercir drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant escrit dirigit a: Ajuntament de Palma. Departament de Qualitat. Plaça Porta de Camp, 2. 07001. Palma.