Certificat digital

Certificat digital

El certificat digital identifica electrònicament una persona. "És com fer-se un DNI per a navegar per Internet."

Què és?

És un fitxer electrònic que es pot emmagatzemar al navegador de l'ordinador, en una memòria USB, en un CD o en un xip integrat en una targeta, com per exemple el DNI electrònic. S'accedeix al certificat digital a través d'un PIN, que és un número secret que només coneix el propietari (com el PIN del mòbil). Per a usar el DNI electrònic s'ha de comptar, a més, amb determinats elements de maquinari i programari que ens permetran l'accés al xip de la targeta i als seus continguts. Per a més informació consultau com fer servir el DNI electrònic (https://www.dnielectronico.es/)

Què permet?

Permet garantir la identitat d'una persona a Internet. Qui disposi d'un certificat digital podrà identificar-se (vegeu "Identificació electrònica") i firmar documents (vegeu "Firma electrònica") de forma segura i amb validesa legal.

Com es pot obtenir?

El certificat digital s'ha de sol·licitar a una autoritat de certificació reconeguda, la qual després de verificar les dades personals proporcionades pel sol·licitant emet el certificat.

En el cas particular del DNI electrònic s'ha de sol·licitar cita prèvia per a obtenir-lo a través de www.citapreviadni.es.

Si no coneixeu el vostre PIN o el voleu canviar ho podeu fer als quioscs (PAD) presents a les oficines d'expedició del DNIe. Més informació a www.usatudni.es/dnie.

En el cas de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, les instruccions es troben a l'adreça:
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados

Certificats admesos al portal de tràmits de l'Ajuntament de Palma

https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/LaSedePAG/SistemasFirmaAceptados.html

.

.

Data darrera modificació: 10 de juny de 2024