Catàleg de tràmits - Cercador

Catàleg de tràmits - Cercador

Cercador de Tràmits

No s'han trobat resultats
Nom          
Participació Ciutadana.05 - Renovació al Registre municipal d'entitats ciutadanes
Participació Ciutadana.06 - Sol·licitud de declaració d'utilitat publicomunicipal
Personal.01 - Sol·licitud d'admissió a proves selectives
Planejament.01 - Assenyalament d'alineacions i rasants
Planejament.02 - Certificació d'innecessarietat de llicència de parcel·lació o segregació rústica
Planejament.03 - Declaració d'interès general a iniciativa privada
Planejament.04 - Estudi de detall a iniciativa privada
Planejament.05 - Llicència de parcel·lació urbanística a iniciativa privada
Planejament.06 - Modificació del PGOU a iniciativa privada
Planejament.07 - Pla especial a iniciativa privada
Planejament.08 - Pla parcial a iniciativa privada
Planejament.09 - Segregació rústica a iniciativa privada
Planejament.10 - Delimitació de la unitat d'execució a iniciativa privada i/o canvi de sistema d'actuació
Planejament.11 - Comunicació prèvia per agrupació de parcel·les o solars a l’efecte de conformar una única unitat
Planejament.12 - Modificació de pla d’ordenació detallada a iniciativa privada
Planejament.13 - Informe previ a la petició de llicència en actuacions realitzades a l'empar del DECRET LLEI 6/2023, de 2 d'octubre, de mesures urgents en matèria d'habitatge
Plusvàlua.01 - IVTNU (Municipi de Palma) Informació i càlcul de l'impost
Plusvàlua.02 - Cita prèvia Plusvàlua
Plusvàlua.03 - Descàrrega de documents
Població.01 - Certificat de residència per a viatges per a residents a Palma (Sense cita prèvia)