Catàleg de tràmits - Cercador

Catàleg de tràmits - Cercador

Cercador de Tràmits

No s'han trobat resultats
Nom          
Mercats.02 - Canvi de parada a mercats o fires
Mercats.03 - Canvi o ampliació de la línia de venda a mercats o fires
Mercats.04 - Cessió de drets sobre autorització de venda a mercats o fires
Mercats.05 - Permuta de parades a mercat o fira
Mercats.06 - Renovació d'autorització de vendes a mercats temporals o fires
Mercats.07 - Sol·licituds d'autorització de venda a mercats temporals fora de termini
Mercats.08 - Sol·licitud d'autorització i declaració responsable per mercats solidaris temporals
Mercats.09 - Suspensió de l'autorització per a la venda a mercats o fires per cura de fills, persones majors o per estudis (sol·licitud d'excedència)
Mercats.10 - Sol·licitud d'autorització per a la venda al Mercat d'Oportunitats de Son Fuster no professional
Migració.01 - Sol·licitud d'un informe municipal d'arrelament social
Migració.02 - Informe social per a persones espanyoles emigrants retornades
Mobilitat.001 - Adscripció i posterior substitució de vehicle adscrit a llicència d'autotaxi (canvi de taxi)
Mobilitat.002 - Autorització de col·locació de publicitat al taxi adscrit a la llicència
Mobilitat.003 - Autorització per a deixar de prestar el servei d'autotaxi (vacances, causa justificada)
Mobilitat.004 - Comunicació d'altes i baixes dels conductors d'autotaxi
Mobilitat.005 - Fixació-revisió de tarifes per prestació de servei d'autotaxi o altres transports municipals
Mobilitat.006 - Homologació municipal de vehicle autotaxi
Mobilitat.007 - Obtenció del permís municipal de taxista (carnet de taxista)
Mobilitat.008 - Traspàs de llicència de taxi
Mobilitat.101 - Obtenció de la targeta ACIRE / Zones per a vianants per a negoci