Catàleg de tràmits - Cercador

Catàleg de tràmits - Cercador

Cercador de Tràmits

No s'han trobat resultats
Nom          
Govern interior.03 - Llicència d'ocupació de via pública per activitats a les festes de Sant Sebastià
Govern interior.04 - Llicència d'ocupació de via pública bars o cafès, cafeteries i restaurants.
Govern interior.05 - Llicència per a filmacions comercials, activitats cinematogràfiques i activitats fotogràfiques a la via pública
Govern interior.06 - Sol·licitud del distintiu "No s'admet publicitat"
Govern interior.07 - Llicència expositors situats a la façana
IBI.01 - Impost de Bens Immobles. Informació de l'impost
IBI.02 - Impost de Bens Immobles. Bonificació per a famílies nombroses
IBI.03 - Impost de Bens Immobles. Sistema especial de pagament (SEP)
IBI.04 - Impost de Bens Immobles. Bonificació per a empreses de construcció, urbanització i promoció immobiliaria
IBI.05 - Bonificació per aprofitament tèrmic o elèctric article energia solar 18.2 ordenança IBI Palma
IBI.06 - CITA PRÈVIA IBI
ICIO.01 Informació sobre la bonificació per la instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, sol·licitud, representació +ordenança ICIO
ICIO.02 Informació sobre la bonificació per l'informe d'avaluació d'edificis (només pels ICIOS pagats abans de 2023), sol·licitud, representació +ordenança ICIO
IEE 01. Informe d'avaluació d'edificis
IEE 02. Acreditació de rehabilitació integral
Informació urb.01 - Informe sobre consulta urbanística o Certificat d'aprofitament urbanístic
Informació urb.02 - Certificació per a obtenir la cèdula d'habitabilitat
Informació urb.03 - Certificació d'antiguitat de l'edificació
Informació urb.04 - Certificació d'antiguitat de l'edificació per a presentar a AENA - Pla d'Aïllament Acústic
Informació urb.05 - Certificació per a l'obtenció de la llicència autonòmica de gran establiment comercial