Catàleg de tràmits - Cercador

Catàleg de tràmits - Cercador

Cercador de Tràmits

No s'han trobat resultats
Nom          
Cultura.09 - Premis Ciutat de Palma
Cultura.10 - Sol·licitud per a l'ús dels Teatres Municipals
Cultura.11 - Sol·licitud d'actuació de bandes de música aficionades
Cultura.12 - Sol·licitud per a l'ús extern de les biblioteques municipals de Palma
Disciplina.00 - Preguntes freqüents
Disciplina.01 - Certificació d'inexistència d'expedient d'infracció urbanística
Disciplina.02 - Expedient d'ordre d'execució de protecció de l'edificació
Disciplina.03 - Expedient de restauració de la legalitat urbanística
Disciplina.04 - Expedient de ruïnes
Disciplina.05 - Retirada voluntària d'obres il·legals
Educació.01 - Autorització d'ús d'espais a centres educatius públics
Educació.02 - Expedient de responsabilitat patrimonial en relació amb centre educatiu
Educació.03 - Activitats educatives
Esports.01 - Renovació d'abonaments, pagaments de cursets i tiquets d'entrada
Esports.02 - Exempció del preu públic
Esports.03 - Sol·licitud d'espais esportius
Esports.04 - Sol·licitud general
Gestió.01 - Alliberament d'expropiació
Gestió.02 - Expropiació per ministeri de la llei
Gestió.03 - Reversió d'immoble expropiat
Gestió.04 - Aprovació de projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació
Gestió.05 - Aprovació de projectes de reparcel·lació, modalitat de cooperació
Gestió.06 - Cessió de terrenys per a nova alineació
Gestió.07 - Dotació de serveis
Gestió.08 - Projecte d'urbanització
Gestió.09 - Recepció d'obra
Gestió.10 - Aprovació d'estatuts d'entitat de conservació
Govern interior.01 - Llicència d'ocupació de la via pública amb taules informatives
Govern interior.02 - Llicència d'ocupació de la via pública per a fer-hi publicitat dinàmica
Govern interior.03 - Llicència d'ocupació de via pública per activitats a les festes de Sant Sebastià