Publicador de continguts

Policia.02 - Sol·licitud de senyalització i control de l'ocupació de la via pública

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

  • Sol·licitud específica (imprès T01 - Sol·licitud de servei d'autorització de trànsit).

Una vegada aprovada la sol·licitud l'interessat ha d'aportar el justificant bancari del pagament de la taxa (requisit imprescindible per a obtenir el permís).

On sol·licitar-lo?

Obtenir la senyalització necessària per a ocupar la via pública en els casos que tinguin afectació al trànsit.

PRESENCIAL:

Servei d'Autorització de Trànsit (SAT).
OAC de Sant Ferran (Edifici de la Policia Local)
Carrer de Son Dameto, 1 (cantonada amb Avda. Sant Ferran).

Preu i forma de pagament

Taxa per serveis especials de vigilància d'establiments i altres de competència municipal motivats per activitats que exigeixin la prestació de serveis especials, concepte 311-02

La quantia de la taxa està fixada a l'ordenança fiscal municipal de l'any en curs i depèn de la senyalització sol·licitada i dels efectius de la Policia que es requereixen per a controlar l'ocupació de la via.

Qui tramita la sol·licitud?

Servei d'Autorització de Trànsit (SAT).
OAC de Sant Ferran (Edifici de la Policia Local)
Carrer de Son Dameto, 1 (cantonada amb Avda. Sant Ferran)
Tel. 971 22 55 00, ext. 2223 / 2210

Forma d'iniciació

Petició persona interessada o ofici indistintament

Requisits

  •  Qualsevol persona física, o jurídica (a traves del seu representant)

Òrgan resolutori

Servei d'Autorització de Trànsit (SAT).
OAC de Sant Ferran (Edifici de la Policia Local)
Carrer de Son Dameto, 1 (cantonada amb Avda. Sant Ferran)
Tel. 971 22 55 00, ext. 2223 / 2210

Observacions

Si es necessita senyalització viària per a l'ocupació de la via pública l'interessat ha d'abonar el cost de la taxa de senyalització, tret que es tracti d'ocupació de la via pública per raons socials, veïnals, festius.... En aquest cas s'està exempt de la taxa.

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 9 d’abril de 2024