Publicador de continguts

Policia.01 - Sol·licitud d'informe sobre accident de trànsit

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol implicat en l'accident o la seva companyia d'assegurances

Documentació a aportar

  • Sol·licitud específica (impres T15 - sol·licitud d'informació d'accident de trànsit) emplenada i amb els segells municipals que acreditin que s'ha pagat la taxa

On sol·licitar-lo?

Policia Local
Secció Administració d'Accidents (ADAC) 
Carrer Son Dameto, 1

Edifici de la Policia Local.
Tel. 971 22 55 00 - Ext. 2018 / 2019 - Fax: 971 28 20 67.
A/e: pca_inf@pol.palma.cat

Termini de tramitació

30

Preu i forma de pagament

Taxa fixada a l'ordenança fiscal de l'any en curs, concepte 310-00

Normativa

  • ordenança fiscal municipal de l'any en curs
  • normativa interna

Qui tramita la sol·licitud?

Sección Administració d'Accidents (ADAC)
Carrer de Son Dameto, 1
Edifici de la Policia Local.
Tel. 971 22 55 00 - Ext. 2018 / 2019 - Fax: 971 28 20 67.
A/e: pca_inf@pol.palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Sección Administració d'Accidents (ADAC)
Carrer de Son Dameto, 1
Edifici de la Policia Local.
Tel. 971 22 55 00 - Ext. 2018 / 2019 - Fax: 971 28 20 67.
A/e: pca_inf@pol.palma.cat

Observacions

  • Per a informació bàsica d'un accident (dades dels implicats, matrícula, marca i assegurança dels vehicles implicats): resposta a partir de les 12 h del següent dia laboral: servei gratuït.
  • Per a informació sobre dades relatives a un accident en què hagi intervingut la Policia Local (còpia de comunicat intern i manifestació dels policies actuants): resposta en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la sol·licitud: tarifa 28 de l'ordenança fiscal.
  • Per a extracte informatiu d'accident de trànsit (inclou la manifestació dels implicats): resposta en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la sol·licitud: tarifa 29 de l'ordenança fiscal.
  • Per informe tècnic d'accident de trànsit (confecció de l'informe o ampliació de les actuacions): resposta en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la sol·licitud: tarifa 30 de l'ordenança fiscal.

En cas de sol·licitants de fora de l'illa, la sol·licitud (escrit en què s'indica el que se sol·licita) s'ha d'enviar per correu o fax i s'hi ha d'adjuntar el justificant del pagament de la taxa (ingrés de l'import al compte bancari de l'Ajuntament de Palma destinat a aquest fi).

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Més informació

Quan està habilitat l'ADAC per a emetre l'informe? Quan les diligències de l'accident han finalitzat.

Data darrera modificació: 5 de març de 2024