Publicador de continguts

Població.07 - Volants d'empadronament personals (Sense cita prèvia)

Descripció

Es pot expedir per:

 • sol·licitud de plaça escolar
 • expedició i renovació de DNI, permís de conduir, matriculació de vehicle, permís de circulació
 • sol·licitud d'habitatge de protecció oficial (IBAVI)
 • en assumptes de la Seguretat Social: cartilla de la Seguretat Social, sol·licitud de salari social, pensió no contributiva i d'altres
 • permís de residència per a estrangers
 • adquisició de nacionalitat
 • matrimoni civil
 • descomptes: facturacions de Telefònica i EMAYA
 • INGRÉS MÍNIM VITAL: si es tracta d'un certificat d'empadronament a efectes d'obtenir l'Ingrés Mínim Vital, l'INSS EL SOL·LICITA DIRECTAMENT A L'AJUNTAMENT DE PALMA
 • altres


Per a obtenir el volant telemàticament clicau aquí

Per Internet el sistema genera un volant d'empadronament personal de forma automàtica, segons l'Organisme on s'ha de presentar i el Motiu indicats a la sol·licitud.

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

Presencial.
Sol·licitud verbal, aportant la següent documentació:

 • ESPANYOLS:
  • DNI, carnet de conduir o passaport
 • ESTRANGERS:
  • Targeta d'identitat estranger
  • passaport o carnet d'identitat del país comunitari + certificat del registre de ciutadà de la Unió Europea
 • MENORS:
  • VOLANTS PERSONALS
  • VOLANTS DOMICILIARIS
   • DNI, NIE o passaport de la persona empadronada amb el menor
 • CENTRES D'ACOLLIDA:
  • Document expedit pel Consell de Mallorca, amb signatura original i segellat, que indiqui el menor per el qual es demana el certificat, les dades i DNI de la persona que figura com a autoritzada per a recollir-lo, que haurà d'exhibir el document d'identiat de la persona representada -del menor-.
  • En cas de no tenir el document d'identitat del menor, podeu dur el certificat d'alta en el Centre d'Acollida expedit per l'IMAS.

Per Internet (només volant):
certificat digital o DNI electrònic

Si ve un tercer:

On sol·licitar-lo?

Preu i forma de pagament

 • Presencial:
  • taxa d'expedició de documents administratius, concepte 310-00
 • Per Internet:
  • gratuït

Normativa

 • Reglament de població i demarcació territorial, modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Estar inscrit/ta al Padró municipal d'habitants de Palma

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 7 de maig de 2024