Publicador de continguts

Multes.03 - Identificació de conductor

Descripció

Aportar les dades del conductor responsable en un expedient de multa per infracció de trànsit, obligació recollida a l'article 11 de la Llei de trànsit.

Documentació a aportar

Si el conductor identificat no consta inscrit al registre de conductors de la DGT, heu de disposar d'una còpia de la autorització administrativa que l'habilita a conduir a Espanya. Si es una empresa de lloguer, ha de disposar del contracte de lloguer.

On sol·licitar-lo?

  • Per Internet:

1. Sense signatura electrònica a aquest enllaç: https://identificacioconductor.palma.cat/

2. Amb signatura electrònica a aquest enllaç: Registre electrònic , adjuntant el document de sol·licitud d'identificació de conductor

Termini de tramitació

20

Normativa

Article 11,1 a) del RDL 6/2015, de 30 d'octubre, text refós de la Llei de trànsit.

Observacions

Tràmit amb/sense certificat

Data darrera modificació: 31 de març de 2024