Publicador de continguts

Mobilitat.503 - Repintada de gual

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent

Documentació a aportar

  • sol·licitud
  • acreditació del pagament de la taxa

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Preu i forma de pagament

Taxa de servei de senyalització viària fixada a l'ordenança municipal fiscal de l'any en curs, concepte 312-01, tarifa 3 

Si la pintura s'ha esborrat per motiu d'obres al carrer d'EMAYA, GESA, etc. no es paga taxa. Es pot demanar la repintada per telèfon al 971 76 48 00 (SACOV - Servei d'Accessibilitat de Control d'Obres Viàries) o al 010.

Sí que es paga taxa quan la pintura s'ha esborrat pel pas del temps.S'ha de demanar per escrit a Mobilitat i pagar la taxa corresponent.

Quan es demana canvi de placa de gual antiga (anterior a l'any 2002), per la de nou format i al mateix temps també es demana repintada, aquesta repintada és gratuïta (només en aquest cas).

Normativa

  • Ordenança municipal de circulació
  • Ordenança municipal fiscal

Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Circulació
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local (2a planta)
Tel. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: mobilitat@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser titular de la llicència de gual

Òrgan resolutori

Secció de Circulació
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local (2a planta)
Tel. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: mobilitat@palma.cat

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024