Publicador de continguts

Mobilitat.006 - Homologació municipal de vehicle autotaxi

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent

Documentació a aportar

  • sol·licitud que indiqui el que es demana
  • documentació tècnica o comercial, descriptiva del model de vehicle que es pretén homologar

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Normativa

  • Art. 36 del Reglament municipal dels transports públics de viatgers i de les activitats auxiliars i complementàries
  • Acord municipal aprovat pel Ple del 28 de setembre de 2006 i publicat al BOIB núm. 152, 28 d'octubre

Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Transports
Av. de Sant Ferran (cant. amb el c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local
Tel. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transports@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Pot sol·licitar aquest procediment qualsevol persona física o jurídica

Òrgan resolutori

Secció de Transports
Av. de Sant Ferran (cant. amb el c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local
Tel. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transports@palma.cat

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024