Publicador de continguts

Mobilitat.005 - Fixació-revisió de tarifes per prestació de servei d'autotaxi o altres transports municipals

Qui ho pot sol·licitar?

Associacions

Documentació a aportar

  • sol·licitud en què es demana la fixació o la revisió de les tarifes
  • formulari per a la revisió de les tarifes

On sol·licitar-lo?

Normativa

  • Reial decret 2226/1997, de 27 de juliol, sobre règim de preus autoritzats (BOE núm. 207).
  • Ordre ministerial de 30 de setembre de 1977, en matèria de transports (BOE núm. 241)
  • Reial decret 2695/1977, de 28 d'octubre, de mesures relatives a la política de preus (BOE núm. 260, de 31 d'octubre)
  • Reial decret 2340/1982, de 24 de juliol, sobre transferència de competències, funcions i serveis de l'Administració de l'Estat al Consell General Interinsular de les Illes Balears en matèria d'intervenció de preus (BOE núm. 227, de 22 de setembre)
  • Ordre ,inisterial de 26 de febrer de 1993 (BOE núm. 61)
  • Ordre del conseller de Comerç, Indústria i Energia de 17 de desembre de 2003, de desconcentració de funcions en els directors generals (BOIB núm. 177, de 25 de desembre).
  • d'altra normativa aplicable

Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Transports
Av. de Sant Ferran (cant. amb el c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local
Tel. 971 22 55 22
Fax: 971 28 25 65

A/e: transports@palma.es

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Patronals del servei d'autotaxi

Òrgan resolutori

Secció de Transports
Av. de Sant Ferran (cant. amb el c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local
Tel. 971 22 55 22
Fax: 971 28 25 65

A/e: transports@palma.es

Observacions

Aquest procediment és una primera fase dins un procediment autonòmic (la resolució que es dicti a l'Ajuntament de Palma és una proposta; la competència per a aprovar aquesta proposta pertany a la Comunitat Autònoma).

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Més informació

Quan es pot presentar aquesta sol·licitud de revisió? A finals d'any.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024