Publicador de continguts

Mobilitat.003 - Autorització per a deixar de prestar el servei d'autotaxi (vacances, causa justificada)

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

  • sol·licitud correctament emplenada
  • acreditació de la causa justificada (si pertoca)

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Normativa

  • Reglament municipal dels transports públics de viatgers i de les activitats auxiliars i complementàries (taxis)

Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Transports
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local.
Tel. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transports@palma.es

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser titular de llicència de taxi

Òrgan resolutori

Secció de Transports
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local.
Tel. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transports@palma.es

Observacions

Quan l'autorització per a deixar de prestar el servei de taxi és per vacances aquestes no poden ser d'una durada inferior als 10 dies.

Efectes de silenci

Estimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Quins són les raons admeses per a demanar una autorització per a deixar de prestar el servei de taxi? Normalment es dóna en cas de vacances, per causa justificada i per causes fixades al Reglament.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024