Publicador de continguts

Mercats.02 - Canvi de parada a mercats o fires

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

  • Sol·licitud general

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Preu i forma de pagament

Taxa per a la prestació de serveis a mercats públics municipals, concepte 316-05. Si la parada nova és major que l'anterior l'interessat ha d'abonar la diferència pels nous metres ocupats.

Normativa

  • Reglament de serveis de mercats de l'Ajuntament, de 2003
  • Normes i barems de mercats de 1999

Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Mercats
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Te. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser titular de l'autorització per a la venda.

Òrgan resolutori

Servei de Mercats
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Te. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

On es poden consultar les parades vacants als mercats temporals? Al Servei de Mercats de l'Ajuntament de Palma (plaça de l'Olivar, 4 -dins el mercat-, 1a planta).

Data darrera modificació: 31 de març de 2024