Publicador de continguts

Medi Ambient i Benestar Animal.03 - Sol·licitud denúncia molesties animals de companyia

Descripció

Expedients denúncia molesties animals de companyia

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica

Documentació a aportar

  • Sol·licitud on es denunciin els fets de manera detallada amb la màxima informació possible sol·licitant l'actuació municipal corresponent

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Normativa

  • Llei  1/1992  de 8 d'abril, de protecció d'animals de companyia
  • Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat
  • Ordenança municipal  per a la inserció  dels animals de companyia a la societat urbana, de 27 de maig de 2009  (BOIB  núm. 93, de 27 de juny)
  • Decret 56/1994 de 13 de març de desenvolupament de la llei 1/92

Qui tramita la sol·licitud?

Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal
Carrer Joan Maragall, núm. 3  (07006-Palma)
Tel.: 971225900. Ext. 6267 ó 6268
Adreça electrònica: ecologia@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser major d'edat

Òrgan resolutori

Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal
Carrer Joan Maragall, núm. 3  (07006-Palma)
Tel.: 971225900. Ext. 6267 ó 6268
Adreça electrònica: ecologia@palma.cat

Observacions

L'Ajuntament pot actuar subsidiariament en cas d'incompliment de l'ordre de la Batlia, de, al seu cas, retirada d'animals, essent les despeses, a càrrec del denunciat

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Es tramiten aquests expedients per molesties (olors, lladrucs, deficients condicions de tinença, maltractaments, altres) com a conseqüència de la tinença d'animals de companyia (cans, moixos)

Data darrera modificació: 31 de març de 2024