Publicador de continguts

Joventut.01 - Suport a associacions i participació

Descripció

Aquest procediment consisteix en la prestació d'ajuda a entitats o persones per a desenvolupar activitats relacionades amb la temàtica de joventut. Aquesta ajuda pot consistir en cessió d'espais i de recursos, assessoria, borsa de voluntaris, borsa de monitors de tallers dels casals..., és a dir, els recursos que gestiona la Secció de Joventut de l'Ajuntament de Palma.

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent

Documentació a aportar

  • sol·licitud que expliqui el tipus de suport o els recursos que es necessiten

On sol·licitar-lo?

Normativa

  • reglamentació interna

Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Joventut
C. de l'Almudaina, 7 A (3a planta)

Tel. 971 44 94 26

A/e: joventut@palma.es 

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser entitats o persones que necessiten suport, recursos o serveis que presta la Secció de Joventut.

Òrgan resolutori

Secció de Joventut
C. de l'Almudaina, 7 A (3a planta)

Tel. 971 44 94 26

A/e: joventut@palma.es 

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024