Publicador de continguts

Disciplina.02 - Expedient d'ordre d'execució de protecció de l'edificació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona

Documentació a aportar

Documentació exigida a l'inici:

  • escrit o denúncia (sol·licitud)

Documentació exigida en altres fases del procedimient:

  • projecte tècnic de les obres a realitzar

On sol·licitar-lo?

Qualsevol OAC (Registre)

Preu i forma de pagament

Taxa per serveis urbanístics, concepte 312-02

  • La quantia de la taxa està fixada a l'ordenança fiscal municipal de l'any en curs. 

Normativa

  • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears
  • Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca

Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis

Servei de Protecció de l'Edificació i ITE

Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta), extensió 8324

Forma d'iniciació

Petició persona interessada o ofici indistintament

Òrgan resolutori

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis

Servei de Protecció de l'Edificació i ITE

Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta), extensió 8324

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 6 de març de 2024