Publicador de continguts

Cultura.10 - Sol·licitud per a l'ús dels Teatres Municipals

Descripció

Procediment pel qual es tramiten les sol·licituds d'ús dels teatres municipals (TM Catalina Valls, TM Mar i Terra i TM Xesc Forteza), per activitats compatibles amb l'ús de les instal·lacions

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques

Documentació a aportar

  • sol·licitud específica
  • permissos necessaris per dur a terme l'activitat

On sol·licitar-lo?

Qui tramita la sol·licitud?

Teatres Municipals

C/ Almudaina, 7A. 07001 Palma

Tel. 971 71 09 86

A/e: musicaiescena@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Contactar amb els teatres municipals

  • Teatre Xesc Forteça i Teatre Catalina Valls Telf.: 971710986 i 971710882 
  • Mar i Terra Telf.: 971452358

Òrgan resolutori

Teatres Municipals

C/ Almudaina, 7A. 07001 Palma

Tel. 971 71 09 86

A/e: musicaiescena@palma.cat

Observacions

El termini de tramitació es de 2 mesos abans de l'inici de l'activitat per la qual es sol·licita l'espai

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024