Publicador de continguts

Cultura.12 - Sol·licitud per a l'ús extern de les biblioteques municipals de Palma

Qui ho pot sol·licitar?

Particulars, professionals, associacions, col·lectius i entitats.

Documentació a aportar

  • Sol·licitud específica que inclogui la fitxa del projecte, que ha de constar de dades dels sol·licitants, descripció de l’activitat, currículum dels participants i les informacions que es considerin rellevants per a dur a terme l’activitat. 

On sol·licitar-lo?

Qui tramita la sol·licitud?

Negociat de Cultura (Biblioteques).

C/ de l’Almudaina, 7, 07001.

Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 225 598.

negcultura@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Negociat de Cultura (Biblioteques).

C/ de l’Almudaina, 7, 07001.

Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 225 598.

negcultura@palma.cat

Observacions

El termini de tramitació és de 6 setmanes abans de l'inici de l'activitat per a la qual es sol·licita l'espai.

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024