Publicador de continguts

Mercats.05 - Permuta de parades a mercat o fira

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

  • Sol·licitud firmada pels dos titulars que intercanvien les parades.

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Preu i forma de pagament

Taxa associada:

  • Taxa per a la prestació de serveis a mercats públics municipals, concepte 316-05.
  • Si la nova parada és major que l'anterior l'interessat ha d'abonar la diferència pels nous metres ocupats.

Normativa

  • Reglament de serveis de mercats de l'Ajuntament, de 2003
  • Normes i barems de mercats de 1999

Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Mercats

Pl. de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser els titulars de l'autorització per a la venda.

Òrgan resolutori

Servei de Mercats

Pl. de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Quan es pot fer efectiu l'intercanvi? A partir que s'hagi concedit la permuta de la parada.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024