Publicador de continguts

UAC.02 - Sol·licitud notificació electrònica en contestació a un avís de recollida de notificació domiciliària

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques i jurídiques que havent rebut al seu domicili un avís de notificació presencial per absència després de dos intents fallits, vulguin rebre la notificació a través del canal telemàtic, encara que no hagin iniciat el procediment per via telemàtica. Serà necessari disposin de certificat digital o DNI electrònic.

Documentació a aportar

  • Escanejar l'avís de recollida que se'ls ha deixat a la bústia. Formats de documents acceptats següents: PDF, doc, ODT, JPG.
  • Complimentar el formulari de "Sol·licitud genèrica", adjuntar el document escanejat, signar digitalment la sol·licitud i el document adjuntat.
  • Registrar la sol·licitud

On sol·licitar-lo?

Per Internet a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Palma:

Normativa

  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d' accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica.

Qui tramita la sol·licitud?

Unitat Administrativa de Correspondència
Porta del Camp, 2, pl. baixa - 07001 Palma
Tel. 971 22 59 00   Ext. 3863-3849-3977

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Unitat Administrativa de Correspondència
Porta del Camp, 2, pl. baixa - 07001 Palma
Tel. 971 22 59 00   Ext. 3863-3849-3977

Observacions

Termini de sol·licitud: a partir del moment de la recepció de l'avís en el domicili, i en un termini no superior a 7 dies naturals.

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024