Publicador de continguts

Turisme.01 - Sol·licitud i entrega de material turístic

Qui ho pot sol·licitar?

Oficines de turisme, altres entitats públiques, altres departaments, persones físiques, persones jurídiques...

Documentació a aportar

Sol·licitud

On sol·licitar-lo?

L'entrega de la documentació es pot fer a través del fax o del correu electrònic indicats a les dades de contacte.

Qui tramita la sol·licitud?

Fundació Palma365
C. de la Victòria, 2, pral. 07001 Palma

Tel. 902 102 365

Fax: 971 225 993

A/e: palmainfo@palma.cat 

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Fundació Palma365
C. de la Victòria, 2, pral. 07001 Palma

Tel. 902 102 365

Fax: 971 225 993

A/e: palmainfo@palma.cat 

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 25 de març de 2024