Publicador de continguts

Tresoreria.02 - Sol·licitud d'alta de la titularitat del compte bancari

Descripció

Incorporar dades fiscals i bancàries per possibilitar el pagament mitjançant transferència a aquelles persones que resultin creditores de l'Ajuntament de Palma

 

SERVEI RESPONSABLE Y CONTACTE

Secció de Tresoreria Email: tresoreria@palma.cat

Telèfon: 971225900
 

 

On sol·licitar-lo?

1. AMB CERTIFICAT DIGITAL: PER COMENÇAR EL TRÀMIT CLICAU AL SEGÜENT ENLLAÇ

Obligatori (article 14 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions publiques) per a:
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c)  Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les Administracions Públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.


Voluntari:
Per a les persones físiques que disposin de signatura electrònica o que hagin atorgat poder a una altra persona que disposi de signatura electrónica.


2. PER COMPAREIXENÇA PERSONAL EN QUALSEVOL OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

Proveït de DNI, Passaport o Permís de conduir, on serà assistit per emplenar la seva la sol·licitud. Per això haurà d'indicar el seu número de compte bancari (IBAN).
 

Data darrera modificació: 20 de maig de 2024