Publicador de continguts

Població.02 - Altes i canvis domicili al Padró municipal d'habitants

Descripció

El tràmit es pot fer per Internet o presencialment a una OAC amb cita prèvia.
No requereixen cita prèvia, per tant es pot acudir a una OAC directament: baixes, altes per naixements, renovacions de caducitat d'estrangers no comunitaris i canvis de dades personals.
No es permet sol·licitar més d'una cita per alta o canvi de domicili per a no col·lapsar la disponibilitat de cites.

Full informatiu (es recomana llegir-lo pels requisits d'empadronament presencial i per internet)

Sol·licitud de cita prèvia:

La cita prèvia es pot sol·licitar a través d'aquesta pàgina clicant aquí o telefònicament al 010 de les 14 a les 23 hores si es tracta d'una urgència de les definides pel servei.

Si sou MAJOR DE 65 ANYS podeu donar-vos d'alta al padró municipal de Palma o fer un canvi de domicili sense necessitat de cita prèvia acudint presencialment a l'OAC SON MOIX.

On sol·licitar-lo?

Normativa

Resolució de 29/04/2020 de la Subsecretaria, per la qual es publica la resolució de 17 de febrero de 2020 de la presidencia de l'INE, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal (BOE 02/05/2020).

Data darrera modificació: 20 de maig de 2024