Publicador de continguts

Participació Ciutadana.06 - Sol·licitud de declaració d'utilitat publicomunicipal

Qui tramita la sol·licitud?

Pl. de Santa Eulàlia, 9 (3a planta)

Tel. 971 22 59 02

Òrgan resolutori

Pl. de Santa Eulàlia, 9 (3a planta)

Tel. 971 22 59 02

Data darrera modificació: 29 de maig de 2023