Publicador de continguts

PalmaActiva.07 - Accés LLoguer de sales i aules de formació

Descripció

PalmaActiva posa a disposició de la ciutadania un servei de lloguer d'espais per hores sota el règim de preu públic.

PalmaActiva disposa de 3 tipus d'espais:

  • A l'edifici del centre de formació de PalmaActiva situat al carrer Gerreria, 8 es pot trobar espais i aules amb cabuda entre 15 i 35 alumnes adaptades a la realització de formació, conferències, seminaris i trobades empresarials, etc amb disponibilitat de recursos formatius: mobiliaria de l'aula, equips informàtics per l'alumnat i professorat, etc
  • A peu de carrer. diversos locals de entre 50 i 70 m2 dotats amb mobiliari i material propi d'un aula.
  • A la seu central de PalmaActiva situada al carrer Socors, 22, un espai per a grans events amb capacitat de 140 persones

Qui ho pot sol·licitar?

Les institucions, entitats, empreses, agents socials i professionals de qualsevol sector d'activitat.

Documentació a aportar

La sol·licitud es fa electrònicament entrant a www.palmaactiva.com

Només una vegada s'haurà d'aportar la següent documentació:

  • En cas de ser persona física: fotocopia del seu DNI;
  • En el cas de ser persona jurídica: fotocopia de escriptura de constitució entitat i fins, fotocopia dni representant legal, fotocopia cif.

On sol·licitar-lo?

  • Presencial a la seu central C/ Socors, 22 o al centre de formació C/ Gerreria, 8 de Palma

Termini de tramitació

7

Preu i forma de pagament

Preu públic aprovat per el Consell Rector de PalmaActiva i ratificat pel Ple Municipal

Normativa

  • Ordenança reguladora del preu públic per a la realització d'activitats formatives, ocupacionals i de promoció econòmica a l'Agencia de Desenvolupament Local (PalmaActiva).
  • BOIB núm. 88 de 19/06/2012 Condicions generals d'us de les aules i locals del "Centre de formació" i de "L'ESPAI 22" de PalmaActiva

Qui tramita la sol·licitud?

PalmaActiva

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Veure la web de PalmaActiva

Òrgan resolutori

PalmaActiva

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Més informació

www.palmaactiva.com

Descàrrega de documents: https://blog.palmaactiva.com/p/lloguer-despais_26.html

Data darrera modificació: 21 de febrer de 2024