Publicador de continguts

PalmaActiva.03 - Accés Programa EUREKA: Premi de projectes empresarials organitzat per PalmaActiva

Descripció

Concurs de projectes empresarials promogut per PalmaActiva que té com a objectius detectar nous projectes empresarials i estimular-ne la posada en marxa, millorar la capacitació dels futurs emprenedors/es, tutoritzar i acompanyar els projectes participants, fomentar l'esperit emprenedor i la cultura emprenedora a la ciutat de Palma.

Hi trobareu tota la informació a la web de PalmaActiva

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent.

Documentació a aportar

Documentació exigida a l'inici:

  • sol·licitud específica
  • DNI

Documentació exigida en altres fases del procediment:

  • pla d'empresa (complet)

On sol·licitar-lo?

PalmaActiva. Àrea Promoció Econòmica d'Atenció a l'Emprenedor

Carrer de Socors, 22

Tel. 971 21 46 80

Adreça electrònica: sae@palmaactiva.com

Normativa

Qui tramita la sol·licitud?

PalmaActiva. Àrea Promoció Econòmica d'Atenció a l'Emprenedor
Carrer Socors, 22

T. 971 21 46 80

Correu electrònic: sae@palmaactiva.com

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Poden participar al concurs les persones físiques majors d'edat sempre i quan amb residència a Palma i quan prevengin establir a Palma la seva activitat.

Òrgan resolutori

PalmaActiva. Àrea Promoció Econòmica d'Atenció a l'Emprenedor
Carrer Socors, 22

T. 971 21 46 80

Correu electrònic: sae@palmaactiva.com

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Més informació

A part de la presentar la documentació exigida per la convocatòria, és necessari algun altre requisit per a poder optar al premi? Si, és necessari assistir a unes jornades de formació (mínim de 80% d'assistència) relacionades amb la creació d'empreses. Aquestes jornades són un complement formatiu, ja que posteriorment s'ha d'entregar un pla d'empresa.

Es pot presentar un projecte que ja ha iniciat la seva activitat? Si, podem participar aquells projectes engegats com a màxim durant els sis mesos anteriors a la data de publicació de la convocatòria.

Quan cobren els guanyadors del premi? El 100% del premi s'abonarà en el moment de donar-se d'alta com a empresa, dins els sis mesos següents a l'otorgament, a comptar des de la data de resolució, sempre que es demostri la posada en marxa efectiva del projecte presentant amb la declaració inicial d'activitat fiscal i s'acrediti documentalment tant les titulacions descrites al CV com l'experiència professional.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS

Pla d'Empresa (model) i Pla econòmic financer

Data darrera modificació: 29 de maig de 2023