Publicador de continguts

PalmaActiva.02 - Accés Centre d'Empreses PalmaActiva

Descripció

PalmaActiva ofereix espais municipals situats al centre de Palma adreçats a empreses de nova creació o amb menys de 3 anys d'alta fiscal.

S'ofereixen 2 modalitats d'espais, cadascuna amb unes dimensions i uns preus propis:

  • 1. Locals a peu de carrer, de 24m² a 70m², per preus que van des de 100€ i fins a 250€, amb bonificació del 50 % al primer any, 25 % al segon any i 25 % potestatiu al tercer any.
  • 2. Despatxos en edifici de tres plantes, de 10m² a 18m², per preus que van des de 100 € i fins a 175 €, amb bonificació del 50 % al primer any, 25 % al segon any i 25 % potestatiu al tercer any.

Hi trobareu tota la informació a la web de PalmaActiva

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent.

Documentació a aportar

On sol·licitar-lo?

PalmaActiva. Àrea Promoció Econòmica i Emprenedors. Servei d'Atenció a l'Emprenedor.

C. Socors, 22

Telèfon: 971 21 46 80

Fax: 971 71 39 06

Adreça electrònica: info@palmaactiva.com

Termini de tramitació

20

Preu i forma de pagament

Preu públic aprovat pel Consell Rector del PalmaActiva i ratificat pel Ple municipal.

Normativa

Qui tramita la sol·licitud?

PalmaActiva

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Poden accedir persones físiques o jurídiques amb un pla d'empresa, ja siguin empreses de nova creació com empreses que ja han iniciat l'activitat amb menys de tres anys d'alta fiscal en el moment de presentació de la sol·licitud, i que els seus integrants no hagin estat usuaris del centre d'empreses.

Òrgan resolutori

PalmaActiva

Observacions

Mitjançant aquest procediment es fa una cessió d'espai a canvi d'un preu públic.

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Quin és el termini de durada del contracte? La duració màxima d ela cessió serà de cinc anys, tres de contracte i dos de pròrroga.

Pot abandonar l'emprenedor el local en qualsevol moment abans de finalitzar el contracte? Sí, amb preavís d'un mes d'antelació. Si no ho fes se li descompatarà la fiança constituïda.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS:

Data darrera modificació: 21 de febrer de 2024