Publicador de continguts

OMIC.03 - Reclamació en assumptes de consum

Qui ho pot sol·licitar?

La persona que sigui la consumidora final del bé o servei, i sigui resident al municipi de Palma.

Quan iniciar el tràmit?

L' horari de l'oficina és de dilluns a dijous, de 8.30 a 14.00 hores i divendres de 11.00 a 14.00 hores.

El mes d'agost, l'horari de l'oficina és de 9.00 a 13.00 hores.

Heu de sol·licitar CITA PRÈVIA a través dels telèfons 971 72 46 50 / 971 71 27 48.

Documentació a aportar

  • full de reclamació, denúncia o queixa (emplenat)
  • document justificatiu de la relació comercial (pressupost, tiquet, factura...)
  • acreditació de representació legal, si escau
  • acreditació que és consumidor final (per exemple, factura a nom seu)
  • d'altra documentació de la relació comercial, si escau

On sol·licitar-lo?

Presencial:

OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)
Plaça de l'Olivar, 4 (baixos). 07002 Palma

Per Internet:

 

Clicau aquí per a iniciar la reclamació

Termini de tramitació

2

Normativa

  • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (BOE núm. 287, de 30 de novembre
  • Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears (BOIB núm. 103, de 31 de juliol de 2014)
  • Normativa específica segons consulta

Qui tramita la sol·licitud?

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Pl. de l'Olivar, 4

Tel. 971 724650

Fax: 971 720270

Web: www.omic.palma.es

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Pot demanar la iniciació qui resulti ser el consumidor final del bé adquirit a una empresa o servei prestat per un professional. El consumidor ha de ser resident a Palma i aportar els documents justificatius de la queixa, reclamació o denúncia.

Òrgan resolutori

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Pl. de l'Olivar, 4

Tel. 971 724650

Fax: 971 720270

Web: www.omic.palma.es

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Més informació

Vull fer una reclamació sobre una compra que vaig realitzar a Palma, però tenc la meva residència en un altre municipi. Puc acudir a l'OMIC de Palma? No, l' OMIC només pot atendre els consumidors residents al municipi de Palma, però pot informar de l'organisme competent en cada cas.

Data darrera modificació: 26 de març de 2024